İLETİŞİM

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası
Vet. Hekim Zeki EROL  
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Zemin Kat
İstiklal Yerleşkesi
BURDUR
Tel:  0248 213 2322
E-possta: hadyek@mehmetakif.edu.tr | zekierol@mehmetakif.edu.tr

 

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği
Veteriner Fakültesi, Zemin Kat, İstiklal Yerleşkesi, 15030, Burdur
E-Posta: hadyek@mehmetakif.edu.tr
Telefon: +90 248 213 21 70

 

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı
Veteriner Fakültesi, Zemin Kat, İstiklal Yerleşkesi, 15030, Burdur
E-Posta: yusufsinan@mehmetakif.edu.tr
Telefon: +90 248 213 21 05