.

Açıklamalı Sistem Başvuru Kılavuzu

FORM1: İdari Bilgi Formu

1. ve 2. Araştırma yürütücüsü ve başvuru tarihi sistem tarafından otomatik olarak doldurulacaktır.

3. Yardımcı araştırmacılardan canlı hayvanla uğraşacaklar işaretlenmelidir ve ekle butonuna basılmalıdır. Bu kişilerin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası ekte belirtilmelidir.

4.1. Araştırma adı yazılırken kelime başlangıçlarının büyük harf olmasına dikkat edilmelidir.

4.2. Araştırmanın İngilizce başlığı eklenmelidir.

5. Kullanılacak hayvan türü (örn. Fare) ve sayısı düzgün bir şekilde belirtilmeli ve ekle butonuna basılmalıdır. Bu sekmede gireceğiniz hayvan türü ve sayısı diğer formlar için bilgi teşkil edecektir bu nedenle kontrol ettikten onaylamanız rica olunur.

6. 7. 8. ve 9. Araştırma yürütücüsünün çalıştığı kurum, Araştırmanın Yapılacağı Laboratuvar, Araştırma yürütücüsünün çalıştığı kurum telefon no, Araştırmanın Yapılacağı Laboratuvar telefon no düzgün ve tam olarak belirtilmelidir.

10. Araştırma desteği alınan / istenecek kuruluş(lar) açık olarak belirtilmeli ve destek tarihi girilerek ekle butonuna basılmalıdır. Birden çok destek alınan kurum var is eklenmelidir.

11. Araştırmanın süresi gün olarak girilmelidir. Sisteme girilen gün sayısına göre projenin ara döneminde ve bitişinde doldurmanız gereken formlar e-mail adresinize hatırlatma olarak gönderilecektir.

12. Başvuru tipinizi seçiniz.

13. Ekleri bölümünde Diploma ve Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası mutlaka seçilmelidir. Sertifika kapsamı dışındaki hayvanlarla çalışacak veteriner hekimler transkript seçeneğini işaretlemelidir.

14. Çalışmanın hangi alanda kullanılacağı belirtilmelidir.

Form1: İdari Bilgi Formu’nu Kaydet butonuna basınız.

FORM2: Deney Protokolü (Bölüm A: Araştırmanın Tanımı)

A1 ve A2. Bu bölümün literatürler eşliğinde doldurulması, kaynakların belirtilmesi ve kaynakça oluşturulması önemle rica olunur. Eksik kaynakla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

A3. Deney hayvanı için bitiş şeklini seçiniz. Belirtilecek bir nokta varsa açıklama kısmını doldurunuz.

A4. Kullanılacak deney hayvanının detaylı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Irk, yaş ve ağırlık bilgileri düzgün bir şekilde belirtilmelidir. Bu bölümde gireceğiniz bilgiler diğer formlar için kaynak teşkil edecektir bu nedenle dikkatli olunması gerekmektedir.

A5. Deney- kontrol grupları ile gruplardaki hayvan ve tekrar sayıları belirtilmelidir. Her bir grup teker teker için ayrı giriş yapılıp ekle butonuna basılmalıdır.

A52. ve A5.3 Seçtiğiniz hayvan sayısını istatiksel veriler ve kaynaklarla açıklayarak yazınız.

A6. ve A.7 deney sırasında hayvanlara uygulanacak her bir ajan detaylı olarak yazılmalı ve ekle butonuna basılmalıdır. Bu maddelerdeki tüm sekmeler doldurulmalıdır. Bu sekmelerde vereceğiniz bilgiler ‘Ara ve Sonuç Raporu’nuz için kullanılacaktır.

A8. Deney sırasında ortaya çıkabilecek tehlike var ise detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır.

Form2: Deney Protokolü Bölüm A’yı Kaydet butonuna basınız.

FORM 2: Deney Protokolü(BÖLÜM B: Anestezi ve Analjezi)

B1. ve B2. Uygulanacak preanestezik ve anestezik maddeleri tanımlayınız.Bu bölümdeki tüm sekmelerin doldurulması gerekmektedir.

B3. ve B4.  Anestezi derinliği ve izlenme sıklığı ile ilgili bilgileri işaretleyiniz.

B5. Post-op kullanacağınız bir analjezik var ise mutlaka bu bölümde belirtiniz.

Form2: Deney Protokolü Bölüm B’yi Kaydet butonuna basınız.

FORM 2: Deney Protokolü(BÖLÜM C: Sağlık Parametreleri)

C1. C2. C3. C4. Bölümlerinde gerekli sağlık parametrelerini tanımlayınız.

C5. Ötenazi dışında bir sonlanma olacak ise mutlaka belirtiniz.

Form2: Deney Protokolü Bölüm C’yi Kaydet butonuna basınız.

FORM 2: Deney Protokolü(BÖLÜM D: Kısıtlama, Yoksun Bırakma ve Ötenazi)

D1. Deney hayvanlarınız standart bakım koşullarında barınacak ise ‘Rutin’ seçeneğini işaretleyiniz. Rutin dışı bir uygulama yapılacak ise bu seçenek için açılacak diğer sekmelerdeki tüm bilgileri doldurunuz.

D2. Rutin dışı uygulama yapılacak ise bu maddeyi doldurunuz.

D3. Çalışmanız için uygun olan ötenazi yöntemini belirtiniz.

Form2: Deney Protokolü Bölüm D’yi Kaydet butonuna basınız.

FORM 2: Deney Protokolü(BÖLÜM E: Hayvan Sağlama Nakil ve Barındırma Bilgileri)

E1. ve E2. Burdur MAKÜ Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi dışından temin edilecek ya da bu merkez dışında barındırılacak hayvanlar için detaylı olarak doldurulacaktır.

E3. Deney hayvanları dışına nakil olacak hayvanlar için detaylı olarak doldurulacaktır. Ayrıca bu madde için transfer koşulları ile ilgili merkezimizle iletişime geçmeniz rica olunur.

Form2: Deney Protokolü Bölüm E’yi Kaydet butonuna basınız.

FORM 2: Deney Protokolü(BÖLÜM F: Deney Hayvanı Kullanımının Gerekçeleri ve Seçilen Türün ve Sayının Uygunluğu)

F1. ve F2. Bölümlerinde deney hayvanı ile çalışmaya neden ihtiyacınız olduğunu belirtiniz.

F3. Yapacağınız çalışmanın bilime katkısından detaylıca bahsediniz.

Form2: Deney Protokolü Bölüm F’yi Kaydet butonuna basınız.

‘Başvuru Bilgilerimi (Form1 ve Form2)  HADYEK’e Gönder’ butonuna basıp başvurunuzu tamamlayınız.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Hadyek Başvuru Sistemi
  • Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi
  • Merkezimizde Uygulanan Kurallar
  • Personel
  • Kurul Üyeleri
  • Mevzuat
  • Formlar
  • İletişim