.

Başvuru Sistemi

Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://prg.mehmetakif.edu.tr/Hadyek

- Başvuru yapmadan önce ''Yeni Sistem Etik Kurul Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar'' .  ''Açıklamalı Sistem Başvuru Kılavuzu'' sayfalarını inceleyiniz.


Etik Kurul Başvurunuzun Tamamlanması İçin:

-Başvuru sisteminden doldurulan 'Başvuru Formu' ve' Başvuru Taahhütnamesi''nin ıslak imzalı çıktısı

-Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

-Diploma ve transkript ( fare,sıçan,tavşan,kobay,gerbil,hamster dışındaki hayvanlarla çalışacaklar için)

-Tarım bakanlığından izin belgesi ( fare,sıçan,tavşan,kobay,gerbil,hamster dışındaki hayvanlarla çalışacaklar için)

belgelerinin MAKÜ-HADYEK sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir.

 


'Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik' gereğince  aşağıdaki müdahaleler HADYEK iznine tabi değildir.

1) Teşhis ve tedavi amaçlı klinik uygulamalar.

2) Ölü hayvan veya dokusu, mezbaha materyalleri, atık fetuslar ile yapılan prosedürler.

3) Süt sağma.

4) Dışkı veya altlık örneği toplama.

5) Sürüntü ile örnek alma


Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Hadyek Başvuru Sistemi
  • Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi
  • Merkezimizde Uygulanan Kurallar
  • Personel
  • Kurul Üyeleri
  • Mevzuat
  • Formlar
  • İletişim