.

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Başvurular MAKÜ- HADYEK’e yazılmış dilekçe ile yapılmalıdır.
 • Başvuru formları ve taahütname internet sitemiz üzerindeki sistemden doldurulacaktır.
 • Araştırmada kullanılacak deney hayvanlarının temin edileceği birim sorumlusundan hayvan teminine yönelik olarak  “olur” alınması gerekmektedir.
 • Deney hayvanının barındırılacağı deney hayvanı prosedür odası veya deney hayvanı araştırma laboratuvarı sorumlusundan  çalışmanın ilgili birimde yapılabileceğine dair izin alınmalıdır.
 • Çiftlik hayvanlarında yapılacak çalışmalar için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden izin; sahipli hayvanlar ile ilgili çalışmalarda hayvan sahibinden onam formu alınmalıdır.
 • Çalışmalarda kedi-köpek kullanacak araştırıcılar hayvanların kaynağını belirtmek zorundadırlar.
 • Süre uzatma ve diğer bütün taleplerde geçerli bir gerekçe beyan edilmelidir.
 • Eğer çalışma başvurusu,  gizli ise kapalı zarf içerisinde ve zarf üzerinde “GİZLİ” ibaresiyle elden yapılmalıdır.
 • Etik Kurulumuzdan onay alıp Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP, TÜBİTAK ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir ay öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır. MAKÜ-HADYEK her ayın 15’inin bulunduğu hafta içinde toplanmakta olup, başvuruların en geç toplantı gününden 3 gün önce ve eksiksiz olarak yapılması gereklidir.
 • Kurallara uygun olarak tamamlanmayan etik kurul başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • ‘’Etik Kurul Kararı’’nızı toplantı sonrası birimden teslim almanızı önemle rica ederiz.   
 • Alınan Etik Kurul Kararınca yürütülen projeleriniz ile ilgili mailinize hatırlatma olarak gelen ''Ara ve Sonuç Raporu Formu''nun doldurulup MAKÜ-HADYEK sekreteryasına ulaştırılması gerekmektedir.
 • Projelerin takibi ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesi hususunda geri dönüşlerin önemli olduğunu bu nedenle bildirim yapmayan araştırıcıların bir sonraki proje başvurularının kabul edilmeyeceğini önemle belirtiriz.

Hakkımızda

 • Genel Bilgi
 • Hadyek Başvuru Sistemi
 • Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi
 • Merkezimizde Uygulanan Kurallar
 • Personel
 • Kurul Üyeleri
 • Mevzuat
 • Formlar
 • İletişim