.

Deney Hayvanı Talebi

Deney Hayvanı Talebi
 • Merkezimizde deney hayvanlarıyla gerçekleştirilecek tüm uygulamalarda  “MAKÜ-HADYEK” onayı aranır.
 • Hayvan talepleri,  kullanım tarihlerinden üç ay önce Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı Sekretaryası’na yapılan başvuru yoluyla,  Sorumlu Veteriner Hekim olur yazısı alınmasıyla gerçekleşir.
 • Etik kurulu onay belgesi alındıktan sonra çalışmaya başlamadan EN AZ 3 AY ÖNCESİNDEN merkezimizden hayvan talebiniz ile ilgili bilgi almalısınız.
 • Hayvan talebine yönelik başvurularda araştırıcıdan;  Deney Hayvanı Talep Formu ile projeye ait etik kurul raporu fotokopisi alınarak araştırmaya özel dosya açılır. Bu dosya Sorumlu Veteriner Hekime iletilir.
 • Çalışmaya malzeme temininden sonra başlayacaksanız lütfen gecikmeleri de göz önüne alınız.
 • Çalışmanız eğer periyodik veya kısım kısım planlanmış ise lütfen üretim planını önceden belirleyiniz.

Hakkımızda

 • Genel Bilgi
 • Hadyek Başvuru Sistemi
 • Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi
 • Merkezimizde Uygulanan Kurallar
 • Personel
 • Kurul Üyeleri
 • Mevzuat
 • Formlar
 • İletişim