Telefon: +90 248 213 23 22 | E-posta: hadyek@mehmetakif.edu.tr

İLETİŞİM

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası


Vet. Hekim Zeki EROL   
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Zemin Kat
İstiklal Yerleşkesi, 15030 Burdur
Tel:  +90 248 213 23 22
E-posta: hadyek@mehmetakif.edu.tr